NÁŠ TÍM

MUDr. Kristína Horňák

(rod. Kropáčeková), študovala na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Po ukončení štúdia v r. 2005 kariérne štartuje vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, najskôr na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny a od r. 2006 na Internej klinike, kde pôsobila až do r. 2018. Počas tohto obdobia absolvovala postupovú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo a atestáciu v odbore klinická imunológia a alergológia. Od r. 2018 popri úväzku na alergologicko-imunologickej ambulancii pracovala aj na Infektologickom oddelení FNsP F.D.R. Je zaradená do špecializačnej prípravy v odbore Infektológia.

Založenie vlastnej imunoalergologickej ambulancie bolo prirodzeným vyústením mnohoročnej práce, štúdia, príprav a snahy o poskytovanie čo najlepšej zdravotnej starostlivosti v čo najpríjemnejšom prostredí a kolektíve.

Bc. Andrea Filadelfiová

V zdravotníctve pracuje od roku 2005. Študovala na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene a neskôr ukončila bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave. Jej dlhoročným pôsobiskom bola Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, kde pracovala na Klinike úrazovej chirurgie SZU. Od roku 2016 pôsobí ako zdravotná sestra v ambulantnej sfére – najskôr na ambulancii vnútorného lekárstva, neskôr na ORL-foniatrickej ambulancii a od januára 2022 je súčasťou nášho tímu.

anketaNazory

Boli ste spokojní?

Vaše hodnotenie nám pomôže byť lepšími.
Vyplňte prosím dotazník spokojnosti.

Kedy ste u nás boli?

Overil si lekár alebo sestra vašu totožnosť pred začatím vyšetrenia? *

Hovoril s vami lekár spôsobom, ktorému ste rozumeli? *

Bol lekár ochotný odpovedať na Vaše otázky? *

Boli ste spokojní s podaním informácie o Vašom zdravotnom stave a poskytnutom vyšetrení? *

Boli ste spokojní s podaním informácie o spôsobe Vašej liečby a s ďalším odporúčaním? *

Boli ste spokojní so správaním lekára? *

Boli ste spokojní so správaním sestry? *

Ako dlho ste čakali na termín vyšetrenia?

Bola pre vás dĺžka čakania na termín vyšetrenia prijateľná? *

Sú pre vás ordinačné hodiny ambulancie vyhovujúce? *

Napíšte nám prosím Vaše postrehy, pripomienky, návrhy.

Created with Perfect Survey