CENNÍK

platný od 1. 1. 2023

Služby nad rámec zdravotného poistenia
(zahŕňajú možnosť objednať sa na vyšetrenie elektronicky s výberom vyhovujúceho termínu a času, elektronickú komunikáciu s poskytovateľom, elektronické zasielanie výsledkov laboratórnych vyšetrení aj s následnou konzultáciou, elektronickú žiadosť o vystavenie receptu, poskytnutie antimikrobiálneho filtra pri spirometrii zdarma 1x ročne, zľavu z FENO vyšetrenia, poskytnutie tlačiva na potvrdenie o návšteve lekára a iné)
15 € / rok
Edukácia pacienta, nácvik inhalačnej techniky na vlastnú žiadosť 10 €
FENO vyšetrenie 20 €
Jednorazový náustok na FENO vyšetrenie 5 €
Jednorazový náustok na spirometrické vyšetrenie 3 €
Imunoalergologické vyšetrenie – samoplatca 50 €
Kontrolné vyšetrenie – samoplatca 25 €
Kožný prick test – na vlastnú žiadosť 2.50 €
Kožný prick test – samoplatca 2.50 €
Spirometrické vyšetrenie – samoplatca 15 €
Opätovné vystavenie receptu pri skončení platnosti na vlastnú žiadosť 3 €
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na nemedicínske účely 15 €
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na nemedicínske účely v deň vyžiadania 30 €
Vypísanie žiadosti na čiastočnú úhradu lieku na vlastnú žiadosť 10 €
Vypísanie tlačiva na úradné účely 25 €
Vypísanie tlačiva pre komerčnú poisťovňu 35 €
Poskytnutie tlačiva pacientovi na vlastnú žiadosť (priepustka a pod.) 1 €
Kopírovanie lekárskych alebo zdravotných dokumentov 1 € / strana
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti 2 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na iný účel 10 €
recptIcon

OBJEDNÁVKA RECEPTU

Vyplňte prosím informácie potrebné pre vystavenie receptu.

  -

  -

  -

  -

  + Ďalší liek

  Zmluvné zdravotné poisťovne